En Demensvän kan vara en fantastisk hjälp

- när en demenssjuk vän eller granne upplever social isolering, eller när en demenssjuk känner osäkerhet och förvirring i sin egen närmiljö.

Bli Demensvän!

Hjärtformad pin i orange med texten Demensvän

Du får kunskap om demenssjukdomar och råd och tips att ta del av. Att bli Demensvän är enkelt, gratis och kan hjälpa sjuka och anhöriga till ett bättre och värdigare liv.

En folksjukdom som blir allt vanligare

130 000-150 000 människor i Sverige lider av en demenssjukdom. 10 000 av dem är under  65 år. Tillsammans med anhöriga och närstående berörs närmare 1 miljon människor. Man räknar med att cirka 25 000 personer insjuknar varje år.

Över 14 miljoner Demensvänner i världen

Demensvän är ett initiativ som drivs av Demensförbundet. Det är en del av ett internationellt initiativ som startades av Alzheimers Society i Storbritannien. Totalt är vi över 14 miljoner Demensvänner i mer än 35 länder.

Röster från Demensvänner: