Vad är demens?

Idag lever 130.000 - 150.000 människor i Sverige med en demenssjukdom – 10.000 av dessa är under 65 år. Tillsammans med anhöriga berörs mer än 1 miljon människor. Man räknar med att cirka 25.000 personer insjuknar varje år. Enligt Socialstyrelsen kommer så många som 180.000 - 190.000 personer att vara drabbade av en demenssjukdom år 2030 och år 2050 kommer 250.000 ha en demenssjukdom.

Demens är sjukliga förändringar i hjärnan och symptomen beror på vilka delar av hjärnan som är påverkade. Det kan handla om att minnes- och tankeförmågan samt tidsuppfattningen försämras. Det kan också handla om svårigheter att hitta ord, rörelser som blir långsammare och muskler som blir stelare. Demens är alltså inte en normal åldersförändring utan är alltid en sjukdom.

Andra funktioner som brukar drabbas är förmåga att planera och skapa överblick, hitta i miljön, tala och förstå språket, ta egna initiativ, hantera stress och att kontrollera sina känslor.

Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom. Demens orsakas alltid av sjukdom och är inte en normal åldersförändring. Eftersom demens påverkas flera av hjärnans funktioner, räcker inte enbart minnesförlust för att kunna ställa diagnosen. Andra vanliga demenssjukdomar är vaskulär demens, pannlobsdemens och Lewy kropps demens. 

Det är viktigt att söka läkare om någon har påtagliga minnesproblem eller visar någon av de andra symptomen som beskrivs ovan. Misstanke på demenssjukdom ska alltid leda till att en medicinsk utredning görs. De flesta personer med en demens kommer först att bedömas av sin vanliga läkare för att sedan utredas närmare på en minnesklinik om det behövs. Det är också viktigt att veta att demens kan drabba vem som oavsett livsstil och livssituation. Det är heller inte bara äldre människor som får demens utan kan också drabba personer i yngre åldrar när man fortfarande arbetar.

Klicka här för att bli demensvän

Välkommen som demensvän! Tillsammans kan vi göra skillnad.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår